събота, 13 декември 2014 г.

от св. Айтал и Апсей до св. пророк Даниил


11 декември

св. мъченици Айтал и Апсей

Тези светители били от страната на персите.  Айтал, който бил идолски жрец, познал вярата в Христос така.
Веднъж се разболял и решил да отиде при християнските епископи, за да го лекуват. И веднага оздравял. После отишъл в своя град, за да посъветва роднините си да станат християни. Когато тамошният властител научил това, го заловил; отрязал му ушите и го хвърлил в затвора.
Свети Апсей бил дякон. Той също бил заловен; и след като изповядал Христа, бил подложен на тежки мъчения.  После, заедно със свети Айтал, го изпратили при главния маг; а той ги завел при царя.
В негово присъствие царят ги разпитал и настоял да се отрекат от Христа. Като видял, че не се отричат, наредил да им отсекат главите.
Така починали.

*

12 декември

Светият наш отец Спиридон се родил по времето на цар Константин. Бил с прост нрав и смирен по сърце. Пасял овце. Оженил се и му се родила дъщеря; и след като жена му починала, станал епископ.
Бил чудотворец. По време на една суша се помолил, и завалял дъжд; а когато настъпил голям глад, измолил плодородие. Веднъж превърнал змия в злато; и след като дали златото в залог, така че един беден човек да получи заем, за да живее, Спиридон отново превърнал златото в змия; и я пуснал.  И също - спрял течението на една река.
Дошъл на събора в Никея и посрамил еретиците.
Една жена оставила при дъщеря му свои пари. Дъщерята починала и не можели да намерят парите. Тогава старият Спиридон попитал мъртвата; а тя отговорила и рекла: „На това място са“.
Направил още много други чудеса; и починал в мир. 

            *

            13 декември

Света Лучия била родом от големия остров Сицилия, от град Сиракуза.

Нейната майка боледувала от кръвотечение. Веднъж взела Лучия със себе си и отишла в град Катана, за да се срещне със светата мъченица Агата; щяла да я моли да я излекува. Света Агата я посетила; и предсказала, че Лучия ще стане мъченица заради Христос.
Те се върнали у дома и раздали богатството си на бедните. Лучия предпочитала да остане девица; но онзи, който настоявал да се оженят, донесъл за нея пред градския управител. Заловили я и я принуждавали да се отрече от Христос.
Тя отказвала; и тогава управителят наредил да я отведат в блудилището. По Божия благодат Лучия останала чиста дори на това място; защото Бог я пазел.
След това запалили голяма пещ и я хвърлили в огъня. Но тя не пострадала; и накрая й отсекли главата. 

*

14 декември

По времето на цар Деций префектът Комбриций  повдигнал голямо гонение срещу християните в Никомедия и околностите й; и всеки ден кръвта им се изливала като вода.
Имало един християнин - Луций - който имал страх от Бога. Той се наскърбил, отишъл при префекта и казал: „Ненаситно куче, докога ще изливаш кръвта на хората като вода, за да ги караш да се кланят на безчувствени и бездушни камъни и дървета?“
Разгневеният префект го окачил да виси и заповядал да горят плътта му; и след това да го обезглавят.
Свети Тирс срещнал същия префект и го укорил, че се наслаждава да пролива човешка кръв. Така и той бил заловен. 
          Изболи му очите и му счупили костите на краката; а след това го завързали, за да го разрежат с трион. И преди да бъде разсечен на две, предал душата си. 

Няма коментари: