събота, 13 декември 2014 г.

от св. Айтал и Апсей до св. пророк Даниил


11 декември

св. мъченици Айтал и Апсей

Тези светители били от страната на персите.  Айтал, който бил идолски жрец, познал вярата в Христос така.
Веднъж се разболял и решил да отиде при християнските епископи, за да го лекуват. И веднага оздравял. После отишъл в своя град, за да посъветва роднините си да станат християни. Когато тамошният властител научил това, го заловил; отрязал му ушите и го хвърлил в затвора.
Свети Апсей бил дякон. Той също бил заловен; и след като изповядал Христа, бил подложен на тежки мъчения.  После, заедно със свети Айтал, го изпратили при главния маг; а той ги завел при царя.
В негово присъствие царят ги разпитал и настоял да се отрекат от Христа. Като видял, че не се отричат, наредил да им отсекат главите.
Така починали.

*

12 декември

Светият наш отец Спиридон се родил по времето на цар Константин. Бил с прост нрав и смирен по сърце. Пасял овце. Оженил се и му се родила дъщеря; и след като жена му починала, станал епископ.
Бил чудотворец. По време на една суша се помолил, и завалял дъжд; а когато настъпил голям глад, измолил плодородие. Веднъж превърнал змия в злато; и след като дали златото в залог, така че един беден човек да получи заем, за да живее, Спиридон отново превърнал златото в змия; и я пуснал.  И също - спрял течението на една река.
Дошъл на събора в Никея и посрамил еретиците.
Една жена оставила при дъщеря му свои пари. Дъщерята починала и не можели да намерят парите. Тогава старият Спиридон попитал мъртвата; а тя отговорила и рекла: „На това място са“.
Направил още много други чудеса; и починал в мир. 

            *

            13 декември

Света Лучия била родом от големия остров Сицилия, от град Сиракуза.

Нейната майка боледувала от кръвотечение. Веднъж взела Лучия със себе си и отишла в град Катана, за да се срещне със светата мъченица Агата; щяла да я моли да я излекува. Света Агата я посетила; и предсказала, че Лучия ще стане мъченица заради Христос.
Те се върнали у дома и раздали богатството си на бедните. Лучия предпочитала да остане девица; но онзи, който настоявал да се оженят, донесъл за нея пред градския управител. Заловили я и я принуждавали да се отрече от Христос.
Тя отказвала; и тогава управителят наредил да я отведат в блудилището. По Божия благодат Лучия останала чиста дори на това място; защото Бог я пазел.
След това запалили голяма пещ и я хвърлили в огъня. Но тя не пострадала; и накрая й отсекли главата. 

*

14 декември

По времето на цар Деций префектът Комбриций  повдигнал голямо гонение срещу християните в Никомедия и околностите й; и всеки ден кръвта им се изливала като вода.
Имало един християнин - Луций - който имал страх от Бога. Той се наскърбил, отишъл при префекта и казал: „Ненаситно куче, докога ще изливаш кръвта на хората като вода, за да ги караш да се кланят на безчувствени и бездушни камъни и дървета?“
Разгневеният префект го окачил да виси и заповядал да горят плътта му; и след това да го обезглавят.
Свети Тирс срещнал същия префект и го укорил, че се наслаждава да пролива човешка кръв. Така и той бил заловен. 
          Изболи му очите и му счупили костите на краката; а след това го завързали, за да го разрежат с трион. И преди да бъде разсечен на две, предал душата си. 

вторник, 9 декември 2014 г.

от св. Варвара до св. Мина, Ермоген и Евграф

4 декември

св. Варвара

Светата мъченица Варвара е родена на Изток – дъщеря на някой елин на име Диоскор, и по времето на беззаконния цар Максимиан.
Тя беше красива. И баща й, за да не я грабне някой, построи висока кула и я заключи там; и й даде идоли, за да им се покланя. Но тя счупи идолите и жадуваше за Христос; и него почиташе.
Баща й строеше баня; и беше поръчал на майсторите да направят един прозорец. А тя надникна от кулата и каза да направят три – в името на Отца, Сина и Светия Дух. 
Тогава баща й разбра, че е християнка и я предаде на архонта; и беше подложена на изтезания. Но после избяга и се изкачи на планината. Баща й я настигна, откри я и я обезглави със собствените си ръце. 
И докато слизаше от планината, беше изгорен от огън, паднал от небето.

*

5 декември

св. Сава Освещени

Свети Сава се роди в страната Кападокия по времето на царуването на Теодосий Млади.
Родителите му се казваха Иоан и София. Още твърде млад на години, той напусна тях и света; замина и стана монах. 
И тъй като желаеше повече сражения и по-голяма добродетел, отиде при Евтимий Велики. А той го изпрати долу в манастира – при свети Теоктист. И води такава битка за добродетел, че не само победи всички монашестващи, но стана известен и на царете Анастасий и Юстиниан. Защото иерусалимските патриарси го изпращаха при тях като посредник.
Научи мнозина на добродетел, състави множество манастири и извърши немалко чудеса; и на 85-годишна възраст се отправи към Господа.

*
Научи мнозина на добродетел, състави множество манастири и извърши немалко чудеса; и на 85-годишна възраст се отправи към Господа

6 декември

св. Николай Чудотворец

Светият наш отец Николай, епископ на град Мир в Ликия.
Този велик архиерей и чудотворец стана епископ на Мир Ликийски при царуването на Константин Велики. Преди това беше монах; и много се потруди по пътя към добродетелта. А след като бе ръкоположен за епископ, извърши много чудеса.
Спаси трима мъже от смърт. Те бяха оклеветени, заловени и щяха да бъдат обезглавени. Тогава той дотича, задържа меча и го изтръгна от ръцете на палача; и ги освободи.
И пак: други трима бяха оклеветени като заговорници пред цар Константин от епарха Авлавий; и бяха затворени в претория. И когато предстоеше да бъдат обезглавени, се  помолиха на свети Николай. Тогава той се яви в Константинопол – в съня на царя и на епарха – и им нареди да пуснат затворниците; и те ги освободиха.
Извърши и много други чудеса - и почина в мир. 

*

7 декември

св. Амброзий Медиолански

Чудният Амброзий бе родом от град Рим, от сенаторското съсловие. 
Роди се в годините на Констанций и Констант – синовете на Константин Велики. Поради голямата си добродетел и справедливост стана епископ на Милано; и живя до времето на Теодосий Велики.
Имаше ревност по Бога и свободна душа. Веднъж Теодосий Велики се разгневи и изпрати войска в Солун, за да избива тамошния народ, който беше сгрешил нещо пред него. А после дойде на празника на Рождество Христово; и се готвеше да влезе в храма, да се помоли и да се причасти със светите тайни. Тогава Амброзий го спря и не го допусна да влезе. И каза: „Божията църква не приема убийци, особено ако са убийци на толкова много ближни - християни.“ 
Царят се удиви от светителя, отдаде му чест и отстъпи. И каза: „Наистина е архиерей.“
            Амброзий извърши и много други неща, достойни за памет; и почина, и бе погребан.

            *

8 декември

св. мъченик Атинодор

Този светител се роди в сирийска Месопотамия, по времето на цар Диоклетиан. Беше монах - благочестив и боящ се от Бога.
Идолопоклонниците донесоха за него, че има Христос за Бог; и беше арестуван от архонта Елевзий. Завързаха го с въжета между две колони и го гориха със запалени свещи. След това нагорещиха две железни кълба и ги поставиха под мишниците му. Нагорещиха една бронзова плоча, голяма колкото врата, и го простряха на нея. После го затвориха в нагорещен бронзов бик. 
Но Божии ангели му помогнаха да понесе всичко това. И така привлече към вярата в Христос осемдесет мъже – и всички ги направи християни.
Тогава архонтът заповяда да му отсекат главата. Палачът оголи меча и се готвеше да го обезглави; но ръката се откъсна от рамото му и падна заедно с меча на земята. 
Никой друг не посмя да се доближи до него. И така почина.

*

9 декември

Зачатие на св. Анна, майка на Богородица

Нашият Господ и Бог поиска да създаде одушевен храм и свят дом за свое обиталише; и изпрати ангела Си при праведните Иоаким и Анна. Защото пожела от тях двамата да произлезе
Неговата Майка по плът. И предизвести зачатието на бездетната и безплодната, за да утвърди рождението на Девицата.
И тъй, светата Дева Мария беше зачената и се роди. И не – както казват някои – в седем месеца и без мъж; но за пълни девет месеца и по обещание - но от съединение с мъж.
Защото само нашият Господ и Бог Иисус Христос се роди от светата Дева без мъж, без съединение и семе; неизказано и необяснимо, както само Той знае.
И като съвършен Бог, всичко относно раждането си по плът устрои съвършено; както и беше създал човешката природа и устроил всичко от самото начало.

*

10 декември

св. мъченик Мина

Светият мъченик Мина живя по времето на цар Максимиан.
В Александрия трябваше да се проведе едно разследване - и той, като умен и красноречив човек, бе изпратен от царя, за да реши спора. И отиде в Александрия, реши спора и окуражи християните; и излекува мнозина болни.
Царят, като чу това, изпрати префекта Ермоген, за да подложи свети Мина на изтезания и да го принуди да се отрече от християнската вяра. Той отиде, ослепи светителя и му отряза езика. Но когато видя, че е оздравял, повярва и беше кръстен от свети Мина. А събралите се епископи го ръкоположиха за епископ.
А царят, като чу, сам отиде и ги подложи на мъчения – тях и своя секретар Евграф, който също беше повярвал.  И накрая заповяда да ги убият с меч.